Vzdelávanie v oblasti BOZP a OPP

Chýbajú Vám školenia BOZP a OPP, alebo Vám končí platnosť školení. Využite naše šlužby.

Ponúkame školenia BOZP, OPP, vodiči referentských vozidiel, práce vo výške a iné…