Kontakt

Obchodné meno:

Sídlo:

 

Vedúci organizačnej zložky:

 

Splnomocnenci jednať a konať

vo veciach zmluvných a technických:

 

Telefónny kontakt:

E-mail:

 

Projekty PO, s.r.o., organizačná zložka Slovensko

Štefánikova trieda 37, 949 01 Nitra

 

Ing. Michal Svoboda

 

Ing. Jan Tenora

Ing. Michal Svoboda

 

+421 911 118 524

projektypo@projektypo.sk