O nás

Naša spoločnosť pôsobí od roku 1993 v oblasti požiarnej ochrany, prevencie priemyselných havárií a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Za túto dobu sme získali množstvo skúseností vo významných podnikoch v celej Českej republike a na Slovensku, kde od roku 2006 pôsobí naša organizačná zložka . Sme pripravení uspokojiť požiadavky všetkých budúcich zákazníkov a obchodných partnerov. Jednotlivé zákazky konzultujeme s príslušnými orgánmi štátnej správy tak, aby sme zaistili ich rýchle schválenie.

Vždy sa snažíme navrhnúť riešenie, ktoré je pre vašu spoločnosť najvýhodnejšie pri dodržaní požiadaviek legislatívy a zaistení bezpečnosti.

Vedenie spoločnosti, konatelia:

  • Jan Tenora
  • Michal Svoboda
  • Jaroslava Tenorová