Poradenstvo

Poradenstvo

Zabezpečujeme odborné posudky, expertízy a konzultácie vo všetkých oblastiach bezpečnostného inžinierstva spracované v spolupráci s ÚSTAVOM BEZPEČNOSTNÉHO A ENVIRONMENTÁLNEHO INŽINIERSTVA, Slovenská technická univerzita MtF so sídlom v Trnave.

Vždy nájdeme optimálne riešenia pre vašu spoločnosť!

  • Navštívime vás a navrhneme riešenie presne pre vašu spoločnosť „na mieru“. Táto návšteva a následné spracovanie ponuky je bezplatné
  • Spôsob financovania služieb záleží len na vašom rozhodnutí,
    • paušálna platba za dopredu definovaný balík služieb,
    • jednorazové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sadzba za mimoriadne služby, samozrejme podľa dopredu odsúhlaseného rozsahu služieb,
  • Konzultačná činnosť a činnosť externých auditorov pre zavedenie systému OHSAS 18 001, ISO 14000,