Referencie

Projekty a dokumentácia Protipožiarnej ochrany

 • CB&I s.r.o., Brno
 • AMBERG Engineering Brno, a.s., Podzemní stavby a zakládání, Brno
 • BENZINA a.s., Praha
 • BILLA, spol. s r.o., Modletice
 • ČEZ, a.s.,
 • Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, Dopravní podnik METRO, o.z.
 • GUMOTEX, akciová společnost, Břeclav
 • Globus ČR, k.s., Praha
 • CHEMOPRAG, s. r. o., Praha
 • Chemoprojekt, a.s., Praha
 • Chepos Engineering, spol. s r.o., Brno
 • INTERSPAR, spol. s r.o., Praha
 • K4 a.s., Brno,
 • Kappa Packaging Czech, s.r.o., Brno
 • KOCH – GLITSCH a. s.
 • LG.PHILIPS Displays Czech Republic s.r.o, Hranice
 • MAKRO ČR, spol. s r.o., Brno
 • PENTO s. r. o., Praha
 • PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., Praha
 • PROKOP ENGINEERING, s. r. o., Brno
 • SPOLANA a.s., Neratovice
 • STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, Praha
 • Tebodin Czech Republic, s.r.o. , Praha
 • UNILEVER ČR, spol. s r.o., Praha
 • UNISTAV a.s., Brno
 • Slovnaft a. s., Bratislava

Komplexné zabezpečovanie činností BOZP, Protipožiarna ochrana

 • BAWAG BANK CZ a. s., pobočka Brno
 • CENTROPOL CZ, a. s., Ústí nad Labem
 • COOPTEL stavební a. s., Brno
 • DF Partner, s. r. o., Zádveřice
 • DMG Czech s. r. o., Brno
 • RENOMIA, a. s.,
 • DSV Slovakia, s. r. o.
 • Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

Prevencia závažných priemyselných havárií

 • SYNTHOS, a.s., Kralupy nad Vltavou
 • VITOGAZ ČR, s.r.o., Praha
 • Procter & Gamble – Rakona, s.r.o., Rakovník
 • LG.PHILIPS Displays Czech Republic s.r.o, Hranice
 • Messer Slovnaft s. r. o., Bratislava

Dokumentácia o ochrane pred výbuchom ( protokoly o stanovení vonkajších vplyvov podľa ČSN 33 2000-3, ČSN EN 60079-10, ČSN EN 61241-10, apod.)

 • ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Litvínov
 • UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov
 • SYNTHOS, a.s., Kralupy nad Vltavou
 • PARAMO, a.s., Pardubice
 • Slovenské elektrárne a.s.

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

 • ČEPS, a.s., Praha
 • FINEP, a.s., Praha
 • PLIVA – Lachema a.s., Brno
 • Saint-Gobain Vertex, s.r.o., Litomyšl
 • SAKO Brno, a.s., Brno
 • Saint-Gobain ETTEN-LEUR Holandsko
 • Mondi Štětí a.s.

Odborné expertízy a poradenská činnosť

 • VUJE Trnava
 • Považský cukor, a. s. Trenčianska Teplá
 • For Clean a. s. Piešťany
 • Sauer-Danfoss a. s. Považská Bystrica
 • Amylum Slovakia, a. s. Boleráz

Koordinátor dokumentácie

 • Slovenské elektrárne a. s. Atomová elektráreň Mochovce